BÁO GIÁ

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
  • BẢNG GIÁ DỊCH THUẬT

    BẢNG GIÁ DỊCH THUẬT

    11/28/2022 9:49:54 AM

    * Riêng mức giá 35.000 đồng/trang luôn được áp dụng đối với các bản mẫu dịch sang Anh như: Hộ khẩu (3 trang nhỏ trên hộ khẩu --> 1 trang), Khai sinh, Chứng nhận kết hôn, Giấy tờ nhà đất, Quyết định, Hợp đồng lao động, Trích lục kết hôn/khai sinh, Chứng tử…

    ...xem chi tiết