Visa Thăm Thân

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

THỦ TỤC XIN VISA THĂM THÂN

1. 2 hìnhnền trắng, không quá 6 tháng
Mỹ: 5x5

Anh, Úc: 4x6

Các nước Châu Âu, Hàn Quốc: 3.5x4.5

Nhật: 4.5x4.5 )

2. Hộ chiếu bản gốc + photo đã sao y, còn hạn 6 tháng, có chữ ký, nộp kèm hộ chiếu cũ (nếu có)

3. Sổ hộ khẩu (photo nguyên cuốn, sao y bản chính)

4. Giấy khai sinh (bản sao y)

5. Giấy kết hôn / ly hôn

6. Chứng minh công việc:

** Nếu là Doanh Nghiệp

- Giấy phép kinh doanh (sao y bản chính)

- Biên lai nộp thuế TNDN năm nay và năm trước đó (sao y bản chính)

- Sao kê tài khoản hoạt động của công ty 03 tháng gần nhất (bản gốc có dấu xác nhận của ngân hàng)

** Nếu là Nhân Viên

- Hợp đồng lao động (sao y bản chính hoặc bản sao có dấu xác nhận của công ty)

- Bảng lương 3 tháng gần nhất (bản sao, có đóng mộc treo công ty) hoặc xác nhận lương 03 tháng gần nhất (bản gốc có xác nhận của công ty)

- Đơn xin nghỉ phép (bản gốc, có xác nhận của công ty) ghi rõ trong thời gian nghỉ được

** Nếu là học sinh

- Giấy xác nhận học sinh của trường

- Giấy xin phép nghỉ hoc ( nếu trong thời gian có lịch học )

- Giấy đồng ý cho con đi du lich của bố mẹ có xác nhận của địa phương

- Giấy chứng minh nhân dân của bố/mẹ (sao y bản chính)

- Giấy xác nhận thanh toán

***Nếu không có bố mẹ đi cùng bổ sung công việc và tài chính của bố/ mẹ

** Nếu đã nghỉ hưu

- Quyết định nghỉ hưu

- Sổ hưu, lương hưu

Bộ thư mời

  • Thư mời (có đầy đủ nội dung về người mời và người được mời ( tên, địa chỉ, sđt, email, lý do mời, thời gian mời…)
  • Bản sao hộ chiếu người mời
  • Nếu người mời chi trả chi phí chuyến đi, yêu cầu cung cấp thông tin về nguồn tài chính của người mời:
  • Xác nhận công việc
  • Mức lương, Sao kê tài sản ngân hàng
  • Mối quan hệ giữa người mời & được mời (giấy khai sinh, hình ảnh, email, thư,…)
  • Sổ tiết kiêm (sao y), giấy tờ nhà đất, ô tô ( sao y), Địa chỉ chỗ ở hiện tại