Thăm Thân

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

HỒ SƠ THĂM THÂN MỸ

- Hộ chiếu bản chính, còn hiệu lực ít nhất 6 tháng

- 01 tấm ảnh 5x5 (nền trắng, không quá 6 tháng)

- Hộ khẩu bản chính, CMND, Khai Sinh

- Giấy đăng ký kết hôn/ly hôn (nếu có)

- Chứng minh tài chính: Sổ tiết kiệm hoặc giấy tờ sở hữu nhà đất...

- Chứng minh công việc:

* Chủ doanh nghiệp: Giấy phép kinh doanh + Biên lai nộp thuế 3 tháng gần nhất (nếu có)

* Nhân viên: Hợp đồng lao động + Bảng lương 3 tháng gần nhất + Đơn xin nghỉ phép (có xác nhận của công ty đang công tác)

- Hộ chiếu người mời ở Mỹ

- Thư mời (nêu rõ thông tin người mời và người được mời, mục đích và thời gian chuyến đi)

- Giấy xác nhận công việc của người bảo lãnh (nếu người mời chi trả toàn bộ chi phí chuyến đi)

HỒ SƠ XIN VISA THĂM THÂN SCHENGEN

- Hộ chiếu bản chính, còn hiệu lực ít nhất 6 tháng, có chữ ký

- Ảnh 3.5x4.5 (nền trắng, không quá 6 tháng)

- Bản sao CMND (có công chứng), Bản sao Sổ hộ khẩu (công chứng tất cả các trang)

- Bản sao Giấy đăng ký kết hôn/ly hôn (có công chứng)

- Thư mời của người bảo lãnh (nội dung nêu rõ thông tin chi tiết người mời và người được mời, lý do mời và thời gian mời)

- Bản scan Hộ chiếu người bảo lãnh

- Giấy tờ chứng minh mối quan hệ người mời và người được mời

- Giấy tờ xác nhận công việc + Sao kê tài chính 3 tháng gần nhất... của người bảo lãnh (nếu người bảo lãnh chi trả toàn bộ chi phí chuyến đi)

- Chứng minh công việc:

* Chủ doanh nghiệp: Giấy phép kinh doanh + Tờ khai thuế VAT 3 tháng gần nhất

* Nhân viên: Hợp đồng lao động + Bảng lương 3 tháng gần nhất + Đơn xin nghỉ phép (có xác nhận của công ty đang công tác)

- Giấy tờ chứng minh tài chính: Sổ tiết kiệm + Giấy tờ chứng nhận sở hữu nhà đất và tài sản khác...