QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ

Điều đầu tiên chúng tôi muốn nói đến trong Quy trình dịch thuật là chính sách bảo mật nội dung tài liệu mà khách hàng giao phó. Luôn đảm bảo an toàn, và bản dịch sẽ được lưu giữ trong thời gian dài (tối đa 1 năm trừ trường hợp bất khả kháng), vì thế quý khách hàng có thể mang bản gốc đến, chúng tôi sẽ tìm in ra và chỉ tính phí con dấu (15.000 đồng/con dấu).

Thứ hai muốn nói đến là tiến trình dịch thuật. Ngay khi nhận được tài liệu gốc, nhân viên dịch sẽ đọc lướt qua để hiểu nội dung muốn đề cập đến vấn đề gì sau đó mới tiến hành dịch. Muốn dịch được thì vốn từ vựng phải vững là điều hiển nhiên nhưng khi chạm phải từ ngữ lạ, khó và thuộc chuyên ngành, người dịch cũng phải dùng tới nhiều công cụ hỗ trợ như từ điển, từ điển chuyên ngành hoặc tham khảo nhiều website cùng ngành hay nhiều cách khác … để xử lý sao cho câu cú dễ hiểu và trôi chảy, hợp ngữ cảnh.

Sau khi hoàn tất bản dịch, người dịch phải tiến hành bước tiếp theo là đối chiếu lại lần nữa giữa bản gốc và bản liệu xem liệu có sai xót hay không hiểu chỗ nào để chỉnh sửa, và kiểm tra lai lỗi ngữ pháp và chính tả cũng rất quan trọng.
Nếu là nhờ sự trợ giúp của cộng tác viên thì bản dịch luôn được xem lại kỹ lưỡng, kiểm tra từng lỗi để chỉnh sửa và hoàn thiện tốt.

Cuối cùng là có được bản dịch hoàn chỉnh kèm với dấu chứng thực và pháp nhân của công ty, gửi lại khách hàng và nhận thanh toán.