Dịch thuật công chứng tư pháp

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

Dịch thuật công chứng tư pháp

Sau khi tài liệu dịch (văn bản, giấy tờ, tài liệu có dấu nhà nước hoặc dấu pháp nhân) được hoàn tất, bên phía Công ty sẽ tiến hành xin dấu tư pháp, được đóng lên bản dịch với sự cam kết của dịch thuật viên trước đại diện của Phòng tư pháp quận.

Dịch vụ này áp dụng khi có sự bắt buộc của cơ quan hay đơn vị yêu cầu bản dịch phải có dấu tư pháp thay vì dấu pháp nhân của nơi nhận dịch.