Visa Công Tác

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

THỦ TỤC XIN VISA CÔNG TÁC

1. 2 hình nền trắng, không quá 6 tháng
Mỹ: 5x5

Anh, Úc: 4x6

Các nước Châu Âu, Hàn Quốc: 3.5x4.5

Nhật: 4.5x4.5

2. Hộ chiếu bản gốc + photo đã sao y, còn hạn 6 tháng, có chữ ký, nộp kèm hộ chiếu cũ (nếu có)

3. Sổ hộ khẩu (photo nguyên cuốn, sao y bản chính)

4. Giấy khai sinh (bản sao y)

5. Giấy kết hôn / ly hôn

6. Chứng minh tài chính: ( nếu có )

7. Giấy xác nhận số dư hiện tại của thẻ ATM hoặc sổ tiết kiệm (bản gốc có xác nhận ngân hàng)

8. Chứng minh công việc:

** Nếu là Doanh Nghiệp

- Giấy phép kinh doanh (sao y bản chính)

- Biên lai nộp thuế TNDN năm nay và năm trước đó (sao y bản chính)

- Sao kê tài khoản hoạt động của công ty 03 tháng gần nhất (bản gốc có dấu xác nhận của ngân hàng)

** Nếu là Nhân Viên

- Hợp đồng lao động (sao y bản chính hoặc bản sao có dấu xác nhận của công ty)

- Bảng lương 3 tháng gần nhất (bản sao, có đóng mộc treo công ty) hoặc xác nhận lương 03 tháng gần nhất (bản gốc có xác nhận của công ty)

- Quyết định cử đi công tác và chi trả(bản gốc, có xác nhận của công ty) ghi rõ trong thời gian

- Giấy phép kinh doanh (sao y bản chính)

- Biên lai nộp thuế TNDN năm nay và năm trước đó (sao y bản chính)

- Sao kê tài khoản hoạt động của công ty 03 tháng gần nhất (bản gốc có dấu xác nhận của ngân hàng)

Bộ thư mời

  • Thư mời, vé tham gia hội nghị (có đầy đủ nội dung về người mời và người được mời ( tên, địa chỉ, sđt, email, lý do mời, thời gian mời…)
  • Bản sao hộ chiếu người mời
  • Chứng minh mối quan hệ giữa hai công ty: hợp đồng giao dịch, thư từ, email…
  • Lịch trình