Thành ngữ tiếng anh

CÁC THÀNH NGỮ TIẾNG ANH HAY

Add Fuel To The Fire -> Thêm dầu vào lửa

Beating Around The Bush -> Vòng vo tam quốc

Birds Of A Feather Flock Together -> Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã

Blood Is Thicker Than Water -> 1 giọt máu đào hơn ao nước lã

Great Minds Think Alike -> Tư tưởng lớn gặp nhau

It Takes Two To Tango - > Có lửa mới có khỏi

Out Of Sight, Out Of Mind -> Xa mặt cách lòng

Put Your Foot In Your Mouth -> Há miệng mắc quai

When In Rome, Do As The Romans Do -> Nhập gia tùy tục

Two Wrongs Don't Make A Right -> Hai cái sai không làm nên 1 cái đúng

Fire is a good servant but a bad master - >Đừng đùa với lửa

The grass is always greener on the other side of the fence -> Đứng núi này trông núi nọ

Old friends and old wine are best -> Bạn cũ bạn tốt , rượu cũ rượu ngon

A picture is worth a thousand words -> Nói có sách, mách có chứng

Fire is a good servant but a bad master" -> Đừng đùa với lửa

The grass is always greener on the other side of the fence -> Đứng núi này trông núi nọ

Old friends and old wine are best -> Bạn cũ bạn tốt , rượu cũ rượu ngon

A picture is worth a thousand words -> Nói có sách, mách có chứng


***********************************

TIN LIÊN QUAN